Cung cấp hạt điều rang muối giá rẻ

Cung cấp hạt điều xuất khẩu và hạt điều rang muối. Cung ứng 30tấn /tháng, là Công ty tại Bình Phước giá tận gốc không qua trung gian. Giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. 

1/Giá rẻ: Chúng tôi đáp ứng được vì là đơn vị mua, nhập khẩu điều thô và sản xuất trực tiếp

(không qua khâu trung gian). 

2/Số lượng lớn: Chúng tôi đáp ứng được vì nguyên liệu thô sẽ được thu mua trực tiếp và tiến

hành sản xuất, hợp tác sản xuất trong chuỗi liên kết.

3/Chế biến đóng gói: Chúng tôi đáp ứng được với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên

4/Giá ổn định trong suốt thời gian kí hợp đồng: Chúng tôi đáp ứng được vì tiến hành

thu mua nguyên liệu thô và sản xuất trực tiếp.

Dịch vụ khác